Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

A Hajdú-Pet Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

I.            A Tájékoztató célja, hatálya

1.1      A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hajdú-Pet Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2      A jelen Tájékoztató a Honlapon a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3      A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4      Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap  üzemeltetőjén,  ill.  az  Adatkezelőn  kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet.   Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II.           Fogalom meghatározások

2.1  Adatkezelés​: az alkalmazott eljárástól  függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy  a műveletek összessége, így  különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása  átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

           2.2      Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: Hajdú-Pet  Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Fürdő utca 24..; nyilvántartja    a    Fővárosi    Törvényszék    Cégbírósága,    cégjegyzékszáma:    01 09 873913; adószáma: 13800893-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

2.3      Személyes adat vagy adat​: bármilyen  adat  vagy  információ,  amely  alapján  egy  természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4      Honlap:   ​az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalak bármelyike. Pl..nobbyshop.hu

2.5      Szolgáltatás(ok):  ​az  Adatkezelő  által  üzemeltetett  valamint  az  Adatkezelő  által  biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

             2.6      Felhasználó​:  az  a  természetes  személy,  aki  a  Szolgáltatásokra  regisztrál,  és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

             2.7      Tájékoztató​: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III.         A kezelt Személyes adatok köre

3.1      Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2      A  Felhasználó  döntése  alapján  az  Adatkezelő  a  Honlapon  keresztül  elérhető  szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, születési idő e-mail cím, avatar, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

3.3      Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld,  úgy  az  Adatkezelő  rögzíti  a  Felhasználó  e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4      Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett  tartalomban  meghivatkozásra  kerülnek.  Ebben  az  esetben  az  Adatkezelő  által leggyakrabban  kezelt  személyes  adatok  lehetnek:  az  érintett  neve,  beosztása,  munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

3.5      Függetlenül    a    fentebb    leírtaktól    előfordulhat,    hogy    Szolgáltatások    üzemeltetéséhez technikailag    kapcsolódó    szolgáltató,    az   Adatkezelő   tájékoztatása   nélkül   a   Honlapon adatkezelési  tevékenységet  folytat.  Az  ilyen  tevékenység  nem  minősül  az  Adatkezelő  által folytatott   Adatkezelésnek.   Az   Adatkezelő   minden   tőlük   telhetőt   megtesznek   az   ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

IV.         Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1      Az   Adatkezelő   a   testre   szabott   kiszolgálás   érdekében   a   Felhasználó   számítógépén   kis adatcsomagot  (ún.  „cookie”-t)  helyez  el.  A  cookie  célja  az  adott  oldal  minél  magasabb színvonalú    működésének    biztosítása,    személyre    szabott    szolgáltatások    biztosítása,    a felhasználói  élmény  növelése.  A  cookie-t  a  Felhasználó  képes  törölni  saját  számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával  a  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  cookie  nélkül  az  adott  oldal  működése  nem teljes értékű.

4.2      Az  Adatkezelő  személyre  szabott  szolgáltatások  biztosítása  során,  cookie-k alkalmazásával a következő  Személyes  adatokat  kezelik:  demográfiai  adatok  (a  fenti  3.2  és/vagy  3.4  pontban hivatkozott   adatok   alapján)   valamint   érdeklődési   kör  információk,  szokások,  preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3      A   rendszerek   működtetése   során   technikailag   rögzítésre   kerülő   adatok:   a   Felhasználó bejelentkező   számítógépének   azon   adatai,   melyek   a   Szolgáltatás   igénybe   vétele   során generálódnak,  és  amelyeket  az  Adatkezelők  rendszere  a  technikai  folyamatok  automatikus eredményeként  rögzít.  Az  automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor  automatikusan naplózza.

V.          Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1      Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a)    online tartalomszolgáltatás;

b)    a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

c)    a  Felhasználó  által  igénybe  vett  szolgáltatások  valamint  a  hirdetések  testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d)    egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e)   statisztikák, elemzések készítése;

f)    közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

g)     Felhasználó   által   generált   tartalmak  (pl.  hozzászólás,  fórum  stb.)  közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;

h)     egyedi    esetekben    nyereményjátékok    szervezése,    lebonyolítása,    a    nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

i)     az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

j)     a Felhasználók jogainak védelme;

            k)    az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.2      Az Adatkezelésre   a   Felhasználók   önkéntes,   megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy   az   oldal  használata  során  általuk  közölt  Személyes  adataik,  illetve  a  róluk  generált Személyes    adatok    felhasználásra    kerüljenek.    A    Felhasználó   a   hozzájáruláson   alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az  Adatkezelő  a  Felhasználó  által  a  Honlapra  történő  belépéskor  a  Felhasználó  IP  címét  a Szolgáltatás   nyújtásához   kapcsolódóan,   az   Adatkezelő   jogos   érdekére   tekintettel   és   a Szolgáltatás   jogszerű   biztosítása   okán   (pl.   jogellenes  felhasználás  ill.  jogellenes  tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó  önkéntes  hozzájárulásán  kívül  az  Adatkezelő  lényeges  jogos  érdeke,  valamint  a tájékoztatáshoz  és  a  véleménynyilvánításhoz  való  alapvető  jogok  biztosítása,  a  jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban  esetben,  amikor  az  Adatkezelés  jogalapja  az  Adatkezelők lényeges  jogos  érdeke,  az Adatkezelő   a   GDPR  vonatkozó  rendelkezéseivel  összhangban  elvégezte és  a  jövőben  is elvégezheti   az   érdekmérlegelési   tesztet,   amely   alátámasztja,   hogy   az   Adatkezelő   adott Adatkezeléshez  kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál  és  szabadságainál.  Az  Adatkezelő  erre  irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak   szerint   tájékoztatást   nyújtanak   az   érintett  részére  a  jelen  bekezdésben  foglaltakkal kapcsolatban.

5.3  Személyes  adatok  harmadik  személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag   hatósági  határozat  alapján,  vagy  a  Felhasználó  előzetes,  kifejezett  hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4     A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által    generált    tartalom    közzététele    során    stb.)    az    érintett    természetesen    személy hozzájárulását   jogszerűen   beszerezte.   A   Felhasználó   által   a   Szolgáltatásokba   feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5      Bármely  Felhasználó  e-mail  címének  valamint  a  regisztráció  során  megadott  adatainak  (pl. felhasználó  név,  azonosító,  jelszó  stb.)  megadásakor  egyben  felelősséget  vállal  azért,  hogy  a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  E  felelősségvállalásra  tekintettel  egy  megadott  e-mail  címen  és/vagy  adatokkal történt  belépésekkel  összefüggő  mindennemű  felelősség  kizárólag  azt  a  Felhasználót  terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI.         Az Adatkezelés elvei, módja

6.1      Az  Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint   a   hatályos   jogszabályok   és   jelen   Tájékoztatóban   rendelkezéseinek   megfelelően kezeli.

6.2      A   Szolgáltatások   igénybevételéhez   elengedhetetlenül   szükséges   Személyes   adatokat   az Adatkezelő   az   érintett   Felhasználó   hozzájárulása   alapján,   és   kizárólag   célhoz   kötötten használja fel.

6.3      Az   Adatkezelő   a   Személyes   adatokat   csak   a   jelen   Tájékoztatóban   ill.   a   vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben,   ha   a   Személyes   adatokat   az   Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,  kifejezett  hozzájárulását  megszerzi,  illetőleg  lehetőséget  biztosít  számára,  hogy  a felhasználást megtiltsa.

6.4      Adatkezelő a  megadott  Személyes  adatokat  nem  ellenőrzi.  A  megadott  Személyes  adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5      A   16.   életévét   be   nem   töltött   személy   érintett   Személyes   adatai   csak   a   felette   szülői felügyeletet  gyakorló  nagykorú  személy  hozzájárulása  esetén  kezelhetők.  Az  Adatkezelőnek nem   áll   módjában   a   hozzájáruló   személy   jogosultságát,   illetve   nyilatkozatának  tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy   a   hozzájárulás   megfelel   a   jogszabályoknak.   Hozzájáruló   nyilatkozat   hiányában   az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6      Az Adatkezelő  bizonyos  esetekben  –  hivatalos  bírósági,  rendőrségi  megkeresés,  jogi  eljárás szerzői-,   vagyoni-   illetve   egyéb   jogsértés  vagy  ezek  alapos  gyanúja  miatt  az  Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7      Az   Adatkezelő   rendszere   a   Felhasználók   aktivitásáról   adatokat   gyűjthet,   melyek   nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8      Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett   Felhasználót,   továbbá   mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  a  Személyes  adatot Adatkezelés  céljára  továbbította.  Az  értesítés  mellőzhető,  ha  ez  az  Adatkezelés  céljára  való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9      Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és  szervezési  intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy  a  felvett,  tárolt,  illetve  kezelt  adatok  védettek  legyenek,  illetőleg  megakadályozza azok véletlen   elvesztését,   jogtalan   megsemmisülését,   jogosulatlan   hozzáférését,   jogosulatlan felhasználását   és   jogosulatlan   megváltoztatását,   jogosulatlan   terjesztését.   E  kötelezettség teljesítésére  az  Adatkezelő  minden  olyan  harmadik  felet  felhívnak,  akik  részére  Személyes adatokat továbbít.

6.10    Tekintettel  a  GDPR  vonatkozó  rendelkezéseire  az  Adatkezelő  nem  köteles  adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII.        Az Adatkezelések időtartama

7.1.     Az automatikusan rögzített IP  címeket  az  Adatkezelő  a  rögzítésüket  követően  legfeljebb  7 napig tárolja.

7.2      A   Felhasználó   által   küldött   e-mailek   esetén,   ha   a   Felhasználó   amúgy   nem   rendelkezik regisztrációval,  a  megkeresett  Adatkezelő  az  e-mail  címet  a  megkeresésben  hivatkozott ügy lezárását  követő  90.  napon  törli,  kivéve,  ha  egyedi  esetben  az  Adatkezelő  jogos  érdeke  a

Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3      A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése   mindaddig   fennmarad,   amíg   a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem   kéri   a   Személyes   adatok   törlését.   Ez esetben   a   Személyes   adat   az   Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A  Felhasználó  által  megadott  Személyes  adatok  –  abban  az  esetben  is,  ha  a  Felhasználó  a Szolgáltatásról   nem  iratkozik  le  vagy  regisztrációja  törlésével  csak  a  belépési  lehetőséget szüntette  meg,  és  az  azokban  tárolt  hozzászólások  és  feltöltött  tartalmak  megmaradnak  – addig  kezelhetőek  az  Adatkezelő  által,  amíg  a  Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének   megszüntetését.   A   Felhasználó   Adatkezelés   megszüntetésére  irányuló,  a Szolgáltatásról  való  leiratkozás  nélküli  kérése  a  Szolgáltatás  igénybe  vételéhez  fűződő  jogát nem  érinti,  azonban  előfordulhat,  hogy  Személyes  adatok  hiányában  egyes  Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4      Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának    megszűnésével    egyidejűleg    Személyes    adatait    haladéktalanul   törölni, ugyanakkor  –  bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5      A rendszer   működése   során   automatikusan,   technikailag   rögzítésre   kerülő,   adatok   a generálódásuktól   számítva   a   rendszer   működésének   biztosítása   szempontjából   indokolt időtartamig   kerülnek   tárolásra   a   rendszerben.   Az   Adatkezelő  biztosítja,   hogy   ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek   kivételével   –   össze   nem   kapcsolhatók.   Ha   a   Felhasználó   Személyes   adatainak kezeléséhez  adott  hozzájárulását  megszüntette,  vagy  a  Szolgáltatásról  leiratkozott,  úgy  ezt követően  a  technikai  adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6      Amennyiben  bíróság  vagy  hatóság  jogerősen  elrendeli  a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák   a   Személyes   adat   felhasználását,   ha   a   Felhasználó   ezt   kéri,   vagy   ha   a rendelkezésére  álló  információk  alapján  feltételezhető,  hogy  a  törlés  sértené  a  Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII.       A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1      A  Felhasználó  kérheti,  hogy  az  Adatkezelő  ​tájékoztassa​,  hogy  kezeli-e  a  Felhasználó személyes  adatát,  és  ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A  Felhasználó   által   az   adott   Szolgáltatáshoz   kapcsolódóan   megadott   Személyes   adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére    küldött    ajánlott    vagy    tértivevényes-ajánlott    levélben,    illetve    a hajdu-pet@t-email.hu  e-mail  címre  küldött  e-mailben  tájékoztatást kérhet.  A  levélben  küldött  tájékoztatás  kérést  az  Adatkezelő  akkor  tekinti  hitelesnek,  ha  a megküldött  kérelem  alapján  a  Felhasználó  egyértelműen  beazonosítható.  E-mailben  küldött tájékoztatáskérést  az  Adatkezelő  csak  akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail  címéről  küldik,  ez  azonban  nem  zárja  ki,  hogy  az  Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A  tájékoztatáskérés  kiterjedhet  a  Felhasználónak  az  Adatkezelő  által  kezelt  adataira,  azok forrására,   az   Adatkezelés   céljára,   jogalapjára,   időtartamára,   az  esetleges  Adatfeldolgozók nevére   és   címére,   az   Adatkezeléssel   összefüggő   tevékenységekre,   valamint   a   Személyes adatoknak   továbbítása   esetén   arra,   hogy   kik   és   milyen   célból   kapták   vagy   kapják   meg Felhasználó adatait.

8.2      A   Felhasználó  kérheti  az  Adatkezelő  által  kezelt  Személyes  adatainak  ​helyesbítését  vagy módosítását​. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az  Felhasználó  által  az  adott  Szolgáltatáshoz  kapcsolódóan  megadott  Személyes  adatok  a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil   oldalakon   módosíthatók.   Személyes   adat   módosítására   irányuló   igény   teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

          8.3      A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak ​törlését​.

A  törlés  megtagadható  (i)  a  ​véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása  céljából,  vagy  (ii)  ha  a  Személyes  adatok  kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve   a   törlés   megtagadásának   indokát.   Személyes   adat   törlésére   irányuló   igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az   Adatkezelő   által   küldött   hírlevelek   az   azokban   található   leiratkozás   linken   keresztül mondhatók   le.   Leiratkozás   esetén   az  Adatkezelő  a  hírlevél  adatbázisában  a  Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4      A  Felhasználó  kérheti,  hogy  Személyes  adatainak  kezelését  az  Adatkezelő  ​korlátozza,  ha  a Felhasználó  vitatja  a  kezelt  Személyes  adatok  pontosságát.  Ebben  az  esetben  a korlátozás   arra   az   időtartamra   vonatkozik,   amely   lehetővé   teszi,   hogy   az   Adatkezelő ellenőrizzék  a  Személyes  adatok  pontosságát.  Az  Adatkezelő  megjelöli  az  általa  kezelt Személyes  adatot,  ha  a  Felhasználó  vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha  az  Adatkezelés  jogellenes,  de  a  Felhasználó  ellenzi  a  kezelt  Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A  Felhasználó  továbbá  akkor  is  kérheti,  hogy  Személyes  adatainak  kezelését  az  Adatkezelő korlátozza,  ha  az  Adatkezelés  célja  megvalósult,  de  a  Felhasználó  igényli  azok  Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5      A  Felhasználó  kérheti,  hogy  az  Adatkezelő  a  Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható  formátumban  részére  átadják  és/vagy  azokat  egy másik adatkezelő részére továbbítsák​.

8.6      A   Felhasználó   ​tiltakozhat   Személyes   adatainak   kezelése   ellen   (i)  ha  a  Személyes  adatok kezelése   kizárólag   az   Adatkezelőkre   vonatkozó   jogi   kötelezettség   teljesítéséhez   vagy   az Adatkezelő  vagy  harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez  szükséges;  (ii)  ha  az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii)  ha  az  Adatkezelésre  közérdekű  feladat  teljesítése  érdekében  kerül  sor.  Az Adatkezelők a Felhasználó  tiltakozásának  jogszerűségét  megvizsgálják,  és  ha  a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról  és  az  annak  alapján  tett  intézkedésekről  értesítik  mindazokat,  akik  részére  a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX.         Adatfeldolgozás

          9.1      Az   Adatkezelő   tevékenysége   ellátásához   a   jelen   Tájékoztatóban   fentebb   nevesített

Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2      Az  Adatfeldolgozók  önálló  döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és  a  kapott  utasítások  szerint  jogosultak  eljárni.  Az  Adatfeldolgozók  2018.  május  25.  napját követően   a   részükre   az   Adatkezelő   által   továbbított   és   általuk   kezelt   vagy  feldolgozott Személyes  adatokat  a  GDPR  által  előírt  rendelkezésekkel  összhangban  rögzítik,  kezelik,  ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

           9.3      Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

           9.4      Az Adatfeldolgozók    további    adatfeldolgozó    igénybe    vételére    csak    az    Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X.           Külső szolgáltatók

10.1    Az    Adatkezelő    a    Szolgáltatások    biztosításához    kapcsolódóan    számos    esetben   Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A  Külső  szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját   adatvédelmi   tájékoztatójában   foglaltak   az   irányadók.   Az   Adatkezelő   minden   tőle telhetőt   megtesz   annak   érdekében,   hogy   a   Külső   szolgáltató   a   részére   továbbított Személyes  adatokat  a  jogszabályoknak  megfelelőn  kezelje,  és  azokat  kizárólag  a  Felhasználó által  meghatározott  vagy  a  jelen  Tájékoztatóban  alább  rögzített  célra  használja  fel.  A  Külső szolgáltatók  2018.  május  25.  napját  követően  a  részükre  az  Adatkezelő  által  továbbított  és általuk   kezelt   vagy   feldolgozott   Személyes   adatokat   a  GDPR  által  előírt  rendelkezésekkel összhangban  rögzítik,  kezelik,  ill.  dolgozzák  fel  és  erről  nyilatkozatot  tesznek  az  Adatkezelő részére.

Az  Adatkezelő  a  Külső  szolgáltatók  számára  végzett  adattovábbításról  a  jelen  Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

10.2    Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az  Adatkezelő  a  Szolgáltatások  biztosításához  kapcsolódóan  együttműködik  olyan  Külső szolgáltatókkal,   amelyek   regisztrációt   és   belépést   könnyítő   alkalmazásokat   biztosítanak  a Felhasználók  számára.  Ezen  együttműködés  keretében  egyes  Személyes  adatok  (pl.  IP  cím, e-mail,  regisztrációs  név)  e  Külső  szolgáltatók  által  az  Adatkezelő  és/vagy  az  Adatfeldolgozó részére  átadásra  kerülhetnek.  E  Külső  szolgáltatók  a  Személyes  adatokat  saját  adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az   Adatkezelővel   együttműködő   Regisztrációt   vagy  belépést  könnyítő  Külső  szolgáltató: Facebook Inc.

10.3    Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A  Szolgáltatások  oldalaihoz  kapcsolódóan  az  Adatkezelő  webanalitikai  és  hirdetéskiszolgáló

Külső szolgáltatókkal működik együtt.

E  Külső  szolgáltatók  hozzáférhetnek  a  Felhasználó  IP  címéhez,  ezen  felül  pedig  sok  esetben cookie-k,   esetenként   web   beacon  (az  IP  cím,  a  látogatott  honlap  rögzítésére  szolgáló,  a

honlapokon,  esetenként  e-mailekben  vagy  mobil  applikációkban  alkalmazott  webes  jelölő), clicktag   (egy   adott   hirdetésre   történt   kattintást   azonosító   jelölő   mérőkód)   vagy   egyéb kattintásmérők  használatával  biztosítják  a  Szolgáltatások  személyre  szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az   e   Külső   szolgáltatók   által   elhelyezett   cookie-k   bármikor   törölhetők   a   Felhasználó készülékéről,    a    böngésző(k)    megfelelő    beállításainak    kiválasztásával    pedig    általában visszautasítható    a    cookie-k    használata.    A   Külső   szolgáltatók   által   elhelyezett   cookie beazonosítása  az  adott  cookie-hoz  kapcsolódó  domain  alapján  történhet.  A  web  beacon,  a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az   Adatkezelővel   együttműködő   webanalitikai   és   hirdetéskiszolgáló   Külső   szolgáltatók: Intren Kft, Facebook Inc. Google LLC.,

10.4    Felület (tárhely) biztosítása esetén

A  Szolgáltatások  biztosítása  szempontjából  az  Adatkezelő  Külső  szolgáltatónak  tekinti  azon Felhasználókat,   akik   az   Adatkezelő   által   biztosított   felületeket   saját  tartalom  közzététele céljából,  tárhelyként  veszik  igénybe.  A  Felhasználó  az  általa  használt  felületre  saját  döntése alapján   feltölthet   Személyes   adatokat,   vagy   használhat   olyan   szolgáltatásokat,   amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.

Mindazon  esetekben,  amikor  az  Adatkezelő  mint  szolgáltató  a  Felhasználó  részére  felületet biztosít,    az    ezen    felületen    kezelt    Személyes    adatokkal    kapcsolatosan    adatkezelési tevékenységet   nem   végez.   Az   itt   kezelt   adatok   jogszabályoknak   megfelelő  kezeléséért  a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

10.5    Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak    olyan    Külső    szolgáltatók,    amelyekkel    egyik    Adatkezelő    sem    áll   szerződéses jogviszonyban   vagy  az  adott  adatkezelés  tekintetében  szándékosan  nem  működik  együtt, azonban   ettől   függetlenül   is   a   Honlaphoz   /   Szolgáltatásokhoz   –   akár   a   Felhasználó közreműködése   (pl.   egyéni   fiókjának   a   Szolgáltatáshoz   kapcsolása)   által,   akár   anélkül   – hozzáférnek,   és   ez   által   a   Felhasználókról   vagy   a   Szolgáltatások   honlapjain   folytatott felhasználói  aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső  szolgáltató  által  gyűjtött  adatokkal  összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.  Ilyen  Külső  szolgáltatók  lehetnek  különösen,  de  nem  kizárólagosan:  Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., YouTube LLC

E  Külső  szolgáltatók  a  részükre  továbbított  Személyes  adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

XI.         Adattovábbítás lehetősége

11.1    Az   Adatkezelő   jogosult   és   köteles   minden   olyan   rendelkezésére   álló   és   általa szabályszerűen   tárolt   Személyes   adatot   az   illetékes   hatóságoknak   továbbítani,   amely Személyes  adat  továbbítására  őt  jogszabály  vagy  jogerős  hatósági  kötelezés  kötelezi.  Ilyen Adattovábbítás,   valamint   az   ebből   származó   következmények   miatt   az   Adatkezelő  nem tehető felelőssé.

11.2    Amennyiben   az   Adatkezelő   a   Szolgáltatások   oldalain   található   tartalomszolgáltatás   és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy   számára   a   Felhasználó   külön   hozzájárulásának   megkérése   nélkül,   azonban   a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében  megjelölt  adatkezelési  szabályoknál  hátrányosabb  helyzetbe.  Jelen  pont  szerinti adattovábbítás    esetén    az    Adatkezelő    az    adattovábbítás    előtt   lehetőséget   biztosít   a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás   esetén   az   adott   Felhasználó   adatainak   a   jelen   pont   szerinti   továbbítása  nem lehetséges.

11.3    Az   Adatkezelő   az   adattovábbítás   jogszerűségének   ellenőrzése,   valamint   a   Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII.        Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1    Az  Adatkezelő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  jelen  Tájékoztatót  egyoldalú  döntésével bármikor módosítsa.

12.2    A     Felhasználó     következő     belépéssel     elfogadja    a    Tájékoztató    mindenkor    hatályos rendelkezéseit,   ezen   túlmenően   az   egyes   Felhasználók   beleegyezésének   kikérésére   nincs szükség.

XIII.       Jogérvényesítési lehetőségek

13.1    Bármilyen,   adatkezeléssel   kapcsolatos   kérdéssel,   észrevétellel   kereshetők   az   Adatkezelők munkatársai is a hajdu-pet@t-email.hu e-mail címen.

13.2    A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság  Hatósághoz  (cím:  1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: ​www.naih.hu​) fordulhat.

13.3    A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe   tartozik.   A   per   –  az  érintett  választása  szerint  –  az  érintett  lakóhelye  vagy tartózkodási   helye   szerinti   törvényszék   előtt   is   megindítható.   Az   Adatkezelő   kérésre   a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2019. november 28